Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Lịch tàu Container (quốc tế)

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 05 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 05 - 2023

Ngày: 31-01-2023 | Lượt xem: 24

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 05 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 03 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 03 - 2023

Ngày: 17-01-2023 | Lượt xem: 84

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 03 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 02 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 02 - 2023

Ngày: 10-01-2023 | Lượt xem: 100

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 02 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 01 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 01 - 2023

Ngày: 03-01-2023 | Lượt xem: 121

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 01 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 52 - 2022

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 52 - 2022

Ngày: 27-12-2022 | Lượt xem: 138

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 52 - 2022

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 51 - 2022

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 51 - 2022

Ngày: 20-12-2022 | Lượt xem: 161

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 51 - 2022

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 50 - 2022

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 50 - 2022

Ngày: 13-12-2022 | Lượt xem: 152

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 50 - 2022

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Jan 20 - Jan CHG
HRDI 668 789 121
BDI 677 801 124
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 669 739 70

 

EXCHANGE RATES
  27 - Jan 20 - Jan CHG
$-VND 23,630 23,620 10
$-EURO 0.919 0.921 0.002
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  27 - Jan 20 - Jan CHG
RTM 380cst 411 403 8
 LSFO 0.50% 613 586 27
MGO 920 926 6

SGP

380cst 421 413 8
 LSFO 0.50% 691 681 10
MGO 935 930 5