Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Lịch tàu Container (quốc tế)

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 08 - 2024

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 08 - 2024

Ngày: 20-02-2024 | Lượt xem: 98

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 08 - 2024

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 06 - 2024

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 06 - 2024

Ngày: 06-02-2024 | Lượt xem: 111

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 06 - 2024

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 05 - 2024

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 05 - 2024

Ngày: 30-01-2024 | Lượt xem: 144

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 05 - 2024

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 04 - 2024

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 04 - 2024

Ngày: 23-01-2024 | Lượt xem: 173

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 04 - 2024

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 03 - 2024

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 03 - 2024

Ngày: 15-01-2024 | Lượt xem: 275

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 03 - 2024

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 02 - 2024

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 02 - 2024

Ngày: 09-01-2024 | Lượt xem: 228

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 02- 2024

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 01 - 2024

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 01 - 2024

Ngày: 02-01-2024 | Lượt xem: 295

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 01- 2024

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  23 - Feb 16 - Feb CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
$-VND 24,790 24,680 110
$-EURO 0.924 0.928 0.04
SCFI 2,110 2,166 56

 

BUNKER PRICES
  23 - Feb 16 - Feb CHG
RTM 380cst 458 458 0
 LSFO 0.50% 574 576 2
MGO 775 803 28

SGP

380cst 450 443 7
 LSFO 0.50% 638 645 7
MGO 799 805 6