Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Lịch tàu Container (quốc tế)

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 39 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 39 - 2023

Ngày: 26-09-2023 | Lượt xem: 11

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 39 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 38 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 38 - 2023

Ngày: 19-09-2023 | Lượt xem: 133

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 38 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 37 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 37 - 2023

Ngày: 12-09-2023 | Lượt xem: 133

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 37 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 36 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 36 - 2023

Ngày: 05-09-2023 | Lượt xem: 202

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 36 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 35 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 35 - 2023

Ngày: 29-08-2023 | Lượt xem: 196

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 35 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 34 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 34 - 2023

Ngày: 22-08-2023 | Lượt xem: 235

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 34 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 33 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 33 - 2023

Ngày: 15-08-2023 | Lượt xem: 189

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 33 - 2023

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  08 - Sep 01 - Sep CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  08 - Sep 01 - Sep CHG
$-VND 24,260 24,240 20
$-EURO 0.933 0.928 0.05
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  08 - Sep 01 - Sep CHG
RTM 380cst 583 568 15
 LSFO 0.50% 615 601 14
MGO 920 910 10

SGP

380cst 549 526 23
 LSFO 0.50% 648 630 18
MGO 918 906 12