Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Lịch tàu Container (quốc tế)

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 29 - 2024

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 29 - 2024

Ngày: 16-07-2024 | Lượt xem: 89

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 29 - 2024

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 28 - 2024

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 28 - 2024

Ngày: 09-07-2024 | Lượt xem: 162

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 28 - 2024

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 27 - 2024

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 27 - 2024

Ngày: 02-07-2024 | Lượt xem: 203

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 27 - 2024

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 26 - 2024

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 26 - 2024

Ngày: 25-06-2024 | Lượt xem: 305

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 26 - 2024

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 25 - 2024

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 25 - 2024

Ngày: 18-06-2024 | Lượt xem: 369

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 25 - 2024

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 24 - 2024

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 24 - 2024

Ngày: 12-06-2024 | Lượt xem: 309

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 24 - 2024

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 23 - 2024

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 23 - 2024

Ngày: 04-06-2024 | Lượt xem: 267

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 23 - 2024

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  12 - Jul 05 - Jul CHG
$-VND 25,460 25,458 2
$-EURO 0.919 0.923 4
SCFI 3,675 3,734 59

 

BUNKER PRICES
  12 - Jul 05 - Jul CHG
RTM 380cst 514 524 10
 LSFO 0.50% 571 589 18
MGO 734 760 26

SGP

380cst 525 537 12
 LSFO 0.50% 622 642 20
MGO 739 764 25