Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Lịch tàu Container (quốc tế)

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 21 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 21 - 2023

Ngày: 25-05-2023 | Lượt xem: 71

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 21 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 20 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 20 - 2023

Ngày: 18-05-2023 | Lượt xem: 129

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 20 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 19 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 19 - 2023

Ngày: 09-05-2023 | Lượt xem: 160

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 19 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 17 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 17 - 2023

Ngày: 25-04-2023 | Lượt xem: 206

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 17 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 16 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 16 - 2023

Ngày: 18-04-2023 | Lượt xem: 195

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 16 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 15 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 15 - 2023

Ngày: 11-04-2023 | Lượt xem: 218

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 15 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 14 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 14 - 2023

Ngày: 04-04-2023 | Lượt xem: 202

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 14 - 2023

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  26- May 19- May CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  26- May 19- May CHG
$-VND 23,660 23,660 - -
$-EURO 0.932 0.925 0.07
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  26- May 19- May CHG
RTM 380cst 435 441 6
 LSFO 0.50% 529 530 1
MGO 671 678 7

SGP

380cst 443 451 8
 LSFO 0.50% 577 580 3
MGO 699 701 2