Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Lịch tàu Container (quốc tế)

LỊCH TÀU CONTANER QUỐC TẾ TUẦN: 20 - 2022

LỊCH TÀU CONTANER QUỐC TẾ TUẦN: 20 - 2022

Ngày: 17-05-2022 | Lượt xem: 62

LỊCH TÀU CONTANER QUỐC TẾ TUẦN: 20 - 2022

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTANER QUỐC TẾ TUẦN: 19 - 2022

LỊCH TÀU CONTANER QUỐC TẾ TUẦN: 19 - 2022

Ngày: 10-05-2022 | Lượt xem: 117

LỊCH TÀU CONTANER QUỐC TẾ TUẦN: 19 - 2022

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTANER QUỐC TẾ TUẦN: 18 - 2022

LỊCH TÀU CONTANER QUỐC TẾ TUẦN: 18 - 2022

Ngày: 04-05-2022 | Lượt xem: 96

LỊCH TÀU CONTANER QUỐC TẾ TUẦN: 18 - 2022

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTANER QUỐC TẾ TUẦN: 17 - 2022

LỊCH TÀU CONTANER QUỐC TẾ TUẦN: 17 - 2022

Ngày: 26-04-2022 | Lượt xem: 134

LỊCH TÀU CONTANER QUỐC TẾ TUẦN: 17 - 2022

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTANER QUỐC TẾ TUẦN: 16 - 2022

LỊCH TÀU CONTANER QUỐC TẾ TUẦN: 16 - 2022

Ngày: 19-04-2022 | Lượt xem: 163

LỊCH TÀU CONTANER QUỐC TẾ TUẦN: 16 - 2022

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTANER QUỐC TẾ TUẦN: 15 - 2022

LỊCH TÀU CONTANER QUỐC TẾ TUẦN: 15 - 2022

Ngày: 12-04-2022 | Lượt xem: 149

LỊCH TÀU CONTANER QUỐC TẾ TUẦN: 15 - 2022

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTANER QUỐC TẾ TUẦN: 14 - 2022

LỊCH TÀU CONTANER QUỐC TẾ TUẦN: 14 - 2022

Ngày: 05-04-2022 | Lượt xem: 123

LỊCH TÀU CONTANER QUỐC TẾ TUẦN: 14 - 2022

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  13 - May

06 - May

CHG
HRDI 3,041 2,665

306

BDI 3,117 2,718 314
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,436 1,357 108

 

EXCHANGE RATES
  13 - May 06 - May CHG
$-VND 23,230 23,090 140
$-EURO 0.963 0.947 0.016
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  13 - May 06 - May CHG
RTM 380cst 625 625 00
 LSFO 0.50% 801 856 55
MGO 1229 1325 96

SGP

380cst 765 764 1
 LSFO 0.50% 873 866 7
MGO 1236 1205 31