Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Lịch tàu Container (quốc tế)

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 24 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 24 - 2023

Ngày: 13-06-2023 | Lượt xem: 447

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 24 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 23 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 23 - 2023

Ngày: 07-06-2023 | Lượt xem: 287

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 23 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 22 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 22 - 2023

Ngày: 31-05-2023 | Lượt xem: 432

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 22 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 21 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 21 - 2023

Ngày: 25-05-2023 | Lượt xem: 368

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 21 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 20 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 20 - 2023

Ngày: 18-05-2023 | Lượt xem: 348

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 20 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 19 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 19 - 2023

Ngày: 09-05-2023 | Lượt xem: 430

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 19 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 17 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 17 - 2023

Ngày: 25-04-2023 | Lượt xem: 485

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 17 - 2023

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  07 - Jun 31 - May CHG
$-VND 25,453 25,474 18
$-EURO 0.918 0.922 4
SCFI 3,185 3,045 140

 

BUNKER PRICES
  07 - Jun 31 - May CHG
RTM 380cst 462 486 24
 LSFO 0.50% 521 522 1
MGO 701 735 34

SGP

380cst 505 534 29
 LSFO 0.50% 571 595 24
MGO 684 708 24