Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Lịch tàu Container (quốc tế)

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 47 - 2022

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 47 - 2022

Ngày: 22-11-2022 | Lượt xem: 306

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 47 - 2022

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 46 - 2022

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 46 - 2022

Ngày: 16-11-2022 | Lượt xem: 244

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 46 - 2022

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 45 - 2022

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 45 - 2022

Ngày: 08-11-2022 | Lượt xem: 501

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 45 - 2022

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 44 - 2022

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 44 - 2022

Ngày: 01-11-2022 | Lượt xem: 504

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 44 - 2022

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 43 - 2022

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 43 - 2022

Ngày: 25-10-2022 | Lượt xem: 510

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 43 - 2022

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 42 - 2022

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 42 - 2022

Ngày: 18-10-2022 | Lượt xem: 474

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 42 - 2022

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 41 - 2022

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 41 - 2022

Ngày: 12-10-2022 | Lượt xem: 324

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 41 - 2022

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  08 - Sep 01 - Sep CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  08 - Sep 01 - Sep CHG
$-VND 24,260 24,240 20
$-EURO 0.933 0.928 0.05
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  08 - Sep 01 - Sep CHG
RTM 380cst 583 568 15
 LSFO 0.50% 615 601 14
MGO 920 910 10

SGP

380cst 549 526 23
 LSFO 0.50% 648 630 18
MGO 918 906 12