Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Lịch tàu Container (quốc tế)

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 25 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 25 - 2023

Ngày: 21-06-2023 | Lượt xem: 182

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 25 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 24 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 24 - 2023

Ngày: 13-06-2023 | Lượt xem: 309

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 24 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 23 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 23 - 2023

Ngày: 07-06-2023 | Lượt xem: 176

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 23 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 22 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 22 - 2023

Ngày: 31-05-2023 | Lượt xem: 298

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 22 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 21 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 21 - 2023

Ngày: 25-05-2023 | Lượt xem: 213

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 21 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 20 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 20 - 2023

Ngày: 18-05-2023 | Lượt xem: 239

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 20 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 19 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 19 - 2023

Ngày: 09-05-2023 | Lượt xem: 286

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 19 - 2023

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  08 - Sep 01 - Sep CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  08 - Sep 01 - Sep CHG
$-VND 24,260 24,240 20
$-EURO 0.933 0.928 0.05
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  08 - Sep 01 - Sep CHG
RTM 380cst 583 568 15
 LSFO 0.50% 615 601 14
MGO 920 910 10

SGP

380cst 549 526 23
 LSFO 0.50% 648 630 18
MGO 918 906 12