Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Lịch tàu Container (quốc tế)

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 01 - 2024

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 01 - 2024

Ngày: 02-01-2024 | Lượt xem: 372

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 01- 2024

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 52 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 52 - 2023

Ngày: 26-12-2023 | Lượt xem: 292

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 52 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 51 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 51 - 2023

Ngày: 18-12-2023 | Lượt xem: 357

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 51 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 50 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 50 - 2023

Ngày: 12-12-2023 | Lượt xem: 297

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 50 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 49 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 49 - 2023

Ngày: 06-12-2023 | Lượt xem: 343

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 49 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 47 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 47 - 2023

Ngày: 21-11-2023 | Lượt xem: 529

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 47 - 2023

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 46 - 2023

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 46 - 2023

Ngày: 14-11-2023 | Lượt xem: 419

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 46 - 2023

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  07 - Jun 31 - May CHG
$-VND 25,453 25,474 18
$-EURO 0.918 0.922 4
SCFI 3,185 3,045 140

 

BUNKER PRICES
  07 - Jun 31 - May CHG
RTM 380cst 462 486 24
 LSFO 0.50% 521 522 1
MGO 701 735 34

SGP

380cst 505 534 29
 LSFO 0.50% 571 595 24
MGO 684 708 24