Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Maritime Market News

News highlight week 48.

News highlight week 48.

Ngày: 25-11-2020 | Lượt xem: 3

Maersk reported a sharp rise in earnings in the third quarter. Group Ebitda grew to $2.3bn, a 39% jump compared to the same period of 2019, while net profit rose to $947m from $520m a year earlier. That came despite a drop in revenues of 1.4% to $9.9bn. Maersk's ocean division saw profitability increase $511m to $1.8bn in the third quarter of the year.    

Xem thêm
News this week: 31 - 2020

News this week: 31 - 2020

Ngày: 03-08-2020 | Lượt xem: 33

News this week: 31 - 2020

Xem thêm
News Highlights week: 29 - 2020

News Highlights week: 29 - 2020

Ngày: 21-07-2020 | Lượt xem: 20

MSC container vessel lost more than 20 boxes in Algoa Bay

Xem thêm
News Highlights week: 26 - 2020

News Highlights week: 26 - 2020

Ngày: 30-06-2020 | Lượt xem: 27

News Highlights week: 26 - 2020

Xem thêm
News Highlights week: 24 - 2020

News Highlights week: 24 - 2020

Ngày: 09-06-2020 | Lượt xem: 29

News this week: 24 - 2020

Xem thêm
News Highlights week: 17- 2020

News Highlights week: 17- 2020

Ngày: 27-04-2020 | Lượt xem: 49

News Highlights week: 17- 2020

Xem thêm
News Highlights week: 15- 2020

News Highlights week: 15- 2020

Ngày: 10-04-2020 | Lượt xem: 33

News Highlights week: 15- 2020

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  19- Nov 12 - Nov CHG
HRDI 1,108 1,100 8
BDI 1,134 1,124 10
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 345 326  19

 

EXCHANGE RATES
  19 - Nov 12 - Nov CHG
$-VND 23,270 23,270 000
$-EURO 0.843 0.846 -0.003
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  19 - Nov 12 - Nov CHG
RTM 380cst 268 266 2
 LSFO 0.50% 328 315 13
MGO 359 349 10

SGP

380cst 299 299 00
 LSFO 0.50% 360 350 10
MGO 371 363 8