Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN
News Highlights week: 12- 2020

News Highlights week: 12- 2020

Ngày: 24-03-2020 | Lượt xem: 3

News Highlights week: 12- 2020

Xem thêm
News Highlights week: 11- 2020

News Highlights week: 11- 2020

Ngày: 17-03-2020 | Lượt xem: 4

News Highlights week: 11- 2020

Xem thêm
News Highlights week: 09 - 2020

News Highlights week: 09 - 2020

Ngày: 25-02-2020 | Lượt xem: 6

News Highlights week: 09 - 2020

Xem thêm
News Highlights week: 08 - 2020

News Highlights week: 08 - 2020

Ngày: 18-02-2020 | Lượt xem: 6

News Highlights week: 08 - 2020

Xem thêm
News this week: 06 - 2020

News this week: 06 - 2020

Ngày: 05-02-2020 | Lượt xem: 9

News this week: 06 - 2020

Xem thêm
News this week: 05 - 2020

News this week: 05 - 2020

Ngày: 30-01-2020 | Lượt xem: 14

News this week: 05 - 2020 

Xem thêm
News Highlights week 03 - 2020

News Highlights week 03 - 2020

Ngày: 20-01-2020 | Lượt xem: 15

News Highlights week 03 - 2020

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27-Mar 20-Mar CHG
HRDI 555 618 -63
BDI 556 625 -69
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 858 848 10

 

EXCHANGE RATES
  27-Mar 20-Mar CHG
$-VND 23,700 23,530 170
$-EURO 0.909 0.935 -0.026
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  27-Mar 20-Mar CHG
RTM 380cst 166 166 0
 LSFO 0.50% 229 231 -2
MGO 294 296 -2

SGP

380cst 191 205 -14
 LSFO 0.50% 271 290 -19
MGO 297 316 -19