Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Lịch tàu bốc xếp tại Cảng

HAIAN SONG  V.159N/160E

HAIAN SONG V.159N/160E

Thời gian tàu đến P/S: 01h00   -   05/07/2019
Thời gian tàu cập cầu: 13h30   -   06/07/2019
Thời gian bắt đầu làm hàng: 13h50   -   06/07/2019
Thời gian kết thúc làm hàng: 23h00   -   06/07/2019
 SM TOKYO V. 1913W/E

SM TOKYO V. 1913W/E

Thời gian tàu đến P/S: 17h00   -   05/07/2019
Thời gian tàu cập cầu: 19h30   -   05/07/2019
Thời gian bắt đầu làm hàng: 19h50   -   05/07/2019
Thời gian kết thúc làm hàng: 10h00   -   06/07/2019
HAIAN BELL V.082N/083S

HAIAN BELL V.082N/083S

Thời gian tàu đến P/S: 17h00   -   04/07/2019
Thời gian tàu cập cầu: 19h30   -   04/07/2019
Thời gian bắt đầu làm hàng: 19h50   -   04/07/2019
Thời gian kết thúc làm hàng: 14h00   -   05/07/2019
 HAIAN MIND V.003N/004S

HAIAN MIND V.003N/004S

Thời gian tàu đến P/S: 01h00   -   02/07/2019
Thời gian tàu cập cầu: 07h00   -   02/07/2019
Thời gian bắt đầu làm hàng: 09h30   -   02/07/2019
Thời gian kết thúc làm hàng: 15h00   -   03/07/2019
HAIAN PARK  V.169N/170E

HAIAN PARK V.169N/170E

Thời gian tàu đến P/S: 09h00   -   30/06/2019
Thời gian tàu cập cầu: 15h30   -   30/06/2019
Thời gian bắt đầu làm hàng: 16h00   -   30/06/2019
Thời gian kết thúc làm hàng: 06h00   -   01/07/2019
HAIAN TIME  V.164W/165S

HAIAN TIME V.164W/165S

Thời gian tàu đến P/S: 09h00   -   29/06/2019
Thời gian tàu cập cầu: 21h30   -   29/06/2019
Thời gian bắt đầu làm hàng: 21h50   -   29/06/2019
Thời gian kết thúc làm hàng: 13h00   -   30/06/2019
PEGASUS ZETTA V. 0083W/E

PEGASUS ZETTA V. 0083W/E

Thời gian tàu đến P/S: 05h00   -   29/06/2019
Thời gian tàu cập cầu: 07h30   -   29/06/2019
Thời gian bắt đầu làm hàng: 07h50   -   29/06/2019
Thời gian kết thúc làm hàng: 20h20   -   29/06/2019

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  08 - Sep 01 - Sep CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  08 - Sep 01 - Sep CHG
$-VND 24,260 24,240 20
$-EURO 0.933 0.928 0.05
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  08 - Sep 01 - Sep CHG
RTM 380cst 583 568 15
 LSFO 0.50% 615 601 14
MGO 920 910 10

SGP

380cst 549 526 23
 LSFO 0.50% 648 630 18
MGO 918 906 12