Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN
HAIAN PARK  V. 181W/182E

HAIAN PARK V. 181W/182E

Ngày: 20-09-2019 | Lượt xem: 7

Thời gian tàu đến P/S: 01h00   -   22/09/2019 Thời gian tàu cập cầu: 03h30   -   22/09/2019 Thời gian bắt đầu làm hàng: 03h50   -   22/09/2019 Thời gian kết thúc làm hàng: 10h00   -   22/09/2019

Xem thêm
HAIAN BELL V. 092N/093S

HAIAN BELL V. 092N/093S

Ngày: 19-09-2019 | Lượt xem: 9

Thời gian tàu đến P/S: 17h00   -   19/09/2019 Thời gian tàu cập cầu: 19h30   -   19/09/2019 Thời gian bắt đầu làm hàng: 20h00   -   19/09/2019 Thời gian kết thúc làm hàng: 04h00   -   21/09/2019

Xem thêm
HAIAN TIME  V. 174N/175S

HAIAN TIME V. 174N/175S

Ngày: 18-09-2019 | Lượt xem: 10

Thời gian tàu đến P/S: 13h00   -   18/09/2019 Thời gian tàu cập cầu: 15h30   -   18/09/2019 Thời gian bắt đầu làm hàng: 15h50   -   18/09/2019 Thời gian kết thúc làm hàng: 10h00   -   19/09/2019

Xem thêm
LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 38 - 2019

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 38 - 2019

Ngày: 17-09-2019 | Lượt xem: 137

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 38 - 2019

Xem thêm
HAIAN SONG  V.168N/169S

HAIAN SONG V.168N/169S

Ngày: 14-09-2019 | Lượt xem: 17

Thời gian tàu đến P/S: 12h00   -   15/09/2019 Thời gian tàu cập cầu: 17h30   -   15/09/2019 Thời gian bắt đầu làm hàng: 17h50   -   15/09/2019 Thời gian kết thúc làm hàng: 14h00   -   15/09/2019

Xem thêm
HAIAN PARK  V.180W/181E

HAIAN PARK V.180W/181E

Ngày: 14-09-2019 | Lượt xem: 13

Thời gian tàu đến P/S: 01h00   -   15/09/2019 Thời gian tàu cập cầu: 07h30   -   15/09/2019 Thời gian bắt đầu làm hàng: 07h50   -   15/09/2019 Thời gian kết thúc làm hàng: 15h00   -   08/09/2019

Xem thêm
SM TOKYO V. 1918W/E

SM TOKYO V. 1918W/E

Ngày: 13-09-2019 | Lượt xem: 13

Thời gian tàu đến P/S: 15h00   -   14/09/2019 Thời gian tàu cập cầu: 17h30   -   14/09/2019 Thời gian bắt đầu làm hàng: 17h50   -   14/09/2019 Thời gian kết thúc làm hàng: 05h00   -   15/09/2019

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  13-Sep 06-Sep CHG
HRDI 2,230 2,368 -138
BDI 2,312 2,462 -150
BPI 2,133 2,216 -83

 

EXCHANGE RATES
  13-Sep 06-Sep CHG
$-VND 23,275 23,260 15
$-EURO 0.90 0.91 -0.01
$-YUAN 7.08 7.12 -0.04
$-YEN 108.1 106.8 2.7

 

BUNKER PRICES
  13-Sep 06-Sep CHG
SGP SGP-380 447 424 23
180 475 458 17
MGO 593 581 12