Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.
HAIAN CITY  V.055N/056E

HAIAN CITY V.055N/056E

Ngày: 17-05-2024 | Lượt xem: 10

Thời gian tàu đến P/S: 08h30   -   19/05/2024 Thời gian tàu cập cầu: 23h30   -   19/05/2024 Thời gian bắt đầu làm hàng: 23h45   -   19/05/2024 Thời gian kết thúc làm hàng: 20h00   -   20/05/2024

Xem thêm
HAIAN BELL  V.256E/257S

HAIAN BELL V.256E/257S

Ngày: 16-05-2024 | Lượt xem: 25

Thời gian tàu đến P/S: 15h00   -   18/05/2024 Thời gian tàu cập cầu: 17h30   -   18/05/2024 Thời gian bắt đầu làm hàng: 17h45   -   18/05/2024 Thời gian kết thúc làm hàng: 20h15   -   19/05/2024

Xem thêm
HAIAN ROSE V.030N/031S

HAIAN ROSE V.030N/031S

Ngày: 16-05-2024 | Lượt xem: 27

Thời gian tàu đến P/S: 17h00   -   17/05/2024 Thời gian tàu cập cầu: 23h30   -   18/05/2024 Thời gian bắt đầu làm hàng: 23h45   -   18/05/2024 Thời gian kết thúc làm hàng: 22h15   -   19/05/2024

Xem thêm
LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 20 - 2024

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 20 - 2024

Ngày: 14-05-2024 | Lượt xem: 52

LỊCH TÀU CONTAINER QUỐC TẾ TUẦN: 20 - 2024

Xem thêm
LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 20 - 2024

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 20 - 2024

Ngày: 14-05-2024 | Lượt xem: 150

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 20 - 2024

Xem thêm
PEGASUS UNIX V. 2411W/E

PEGASUS UNIX V. 2411W/E

Ngày: 14-05-2024 | Lượt xem: 40

Thời gian tàu đến P/S: 07h00   -   18/05/2024 Thời gian tàu cập cầu: 21h30   -   18/05/2024 Thời gian bắt đầu làm hàng: 21h45   -   18/05/2024 Thời gian kết thúc làm hàng: 14h15   -   19/05/2024

Xem thêm
HAIAN TIME  V.368N/369S

HAIAN TIME V.368N/369S

Ngày: 14-05-2024 | Lượt xem: 36

Thời gian tàu đến P/S: 12h30   -   15/05/2024 Thời gian tàu cập cầu: 23h30   -   15/05/2024 Thời gian bắt đầu làm hàng: 23h45   -   15/05/2024 Thời gian kết thúc làm hàng: 22h00   -   16/05/2024

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

EXCHANGE RATES
  10 - May 03 - May CHG
$-VND 25,484 25,453 31
$-EURO 0.930 0.929 0.01
SCFI 2,306 1,941 365

 

BUNKER PRICES
  10 - May 03 - May CHG
RTM 380cst 485 481 4
 LSFO 0.50% 569 567 2
MGO 739 718 21

SGP

380cst 524 520 4
 LSFO 0.50% 626 618 8
MGO 725 725 0