Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN
HAIAN SONG  V. 185N/186S

HAIAN SONG V. 185N/186S

Ngày: 28-03-2020 | Lượt xem: 9

Thời gian tàu đến P/S: 10h00   -   29/03/2020 Thời gian tàu cập cầu: 03h30   -   30/03/2020 Thời gian bắt đầu làm hàng: 03h50   -   30/03/2020 Thời gian kết thúc làm hàng: 18h00   -   30/03/2020

Xem thêm
HAIAN PARK  V. 207N/208E

HAIAN PARK V. 207N/208E

Ngày: 28-03-2020 | Lượt xem: 5

Thời gian tàu đến P/S: 06h00   -   29/03/2020 Thời gian tàu cập cầu: 15h30   -   29/03/2020 Thời gian bắt đầu làm hàng: 15h50   -   29/03/2020 Thời gian kết thúc làm hàng: 01h30   -   30/03/2020

Xem thêm
HAIAN BELL  V.  115W/116S

HAIAN BELL V. 115W/116S

Ngày: 27-03-2020 | Lượt xem: 13

Thời gian tàu đến P/S: 03h00   -   28/03/2020 Thời gian tàu cập cầu: 05h30   -   28/03/2020 Thời gian bắt đầu làm hàng: 06h00   -   28/03/2020 Thời gian kết thúc làm hàng: 12h00   -   29/03/2020

Xem thêm
SM TOKYO  V. 2006W/E

SM TOKYO V. 2006W/E

Ngày: 27-03-2020 | Lượt xem: 6

Thời gian tàu đến P/S: 15h00   -   27/03/2020 Thời gian tàu cập cầu: 17h30   -   27/03/2020 Thời gian bắt đầu làm hàng: 17h50   -   27/03/2020 Thời gian kết thúc làm hàng: 04h00   -   28/03/2020

Xem thêm
HAIAN TIME  V. 197N/198S

HAIAN TIME V. 197N/198S

Ngày: 25-03-2020 | Lượt xem: 14

Thời gian tàu đến P/S: 21h00   -   25/03/2020 Thời gian tàu cập cầu: 05h30   -   26/03/2020 Thời gian bắt đầu làm hàng: 06h00   -   26/03/2020 Thời gian kết thúc làm hàng: 01h00   -   27/03/2020

Xem thêm
HAIAN MIND V. 030N/031S

HAIAN MIND V. 030N/031S

Ngày: 24-03-2020 | Lượt xem: 16

Thời gian tàu đến P/S: 03h00   -   25/03/2020 Thời gian tàu cập cầu: 05h30   -   25/03/2020 Thời gian bắt đầu làm hàng: 05h50   -   25/03/2020 Thời gian kết thúc làm hàng: 03h30   -   26/03/2020

Xem thêm
LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 13 - 2020

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 13 - 2020

Ngày: 24-03-2020 | Lượt xem: 144

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 13 - 2020

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27-Mar 20-Mar CHG
HRDI 555 618 -63
BDI 556 625 -69
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 858 848 10

 

EXCHANGE RATES
  27-Mar 20-Mar CHG
$-VND 23,700 23,530 170
$-EURO 0.909 0.935 -0.026
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  27-Mar 20-Mar CHG
RTM 380cst 166 166 0
 LSFO 0.50% 229 231 -2
MGO 294 296 -2

SGP

380cst 191 205 -14
 LSFO 0.50% 271 290 -19
MGO 297 316 -19