Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN
HAIAN BELL  V.  111N/112S

HAIAN BELL V. 111N/112S

Ngày: 25-02-2020 | Lượt xem: 12

Thời gian tàu đến P/S: 09h00   -   26/02/2020 Thời gian tàu cập cầu: 11h30   -   26/02/2020 Thời gian bắt đầu làm hàng: 11h50   -   26/02/2020 Thời gian kết thúc làm hàng: 06h30   -   27/02/2020

Xem thêm
LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 09 - 2020

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 09 - 2020

Ngày: 25-02-2020 | Lượt xem: 45

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 09 - 2020

Xem thêm
HAIAN SONG  V.  181N/182S

HAIAN SONG V. 181N/182S

Ngày: 24-02-2020 | Lượt xem: 13

Thời gian tàu đến P/S: 07h00   -   25/02/2020 Thời gian tàu cập cầu: 09h30   -   25/02/2020 Thời gian bắt đầu làm hàng: 09h50   -   25/02/2020 Thời gian kết thúc làm hàng: 04h00   -   26/02/2020

Xem thêm
HAIAN PARK  V. 202N/203E

HAIAN PARK V. 202N/203E

Ngày: 22-02-2020 | Lượt xem: 17

Thời gian tàu đến P/S: 20h00   -   23/02/2020 Thời gian tàu cập cầu: 07h30   -   24/02/2020 Thời gian bắt đầu làm hàng: 07h50   -   24/02/2020 Thời gian kết thúc làm hàng: 18h00   -   24/02/2020

Xem thêm
HAIAN MIND V. 026N/027S

HAIAN MIND V. 026N/027S

Ngày: 22-02-2020 | Lượt xem: 11

Thời gian tàu đến P/S: 03h00   -   23/02/2020 Thời gian tàu cập cầu: 05h30   -   23/02/2020 Thời gian bắt đầu làm hàng: 05h50   -   23/02/2020 Thời gian kết thúc làm hàng: 04h20   -   24/02/2020

Xem thêm
PEGASUS PETA V. 0100W/E

PEGASUS PETA V. 0100W/E

Ngày: 20-02-2020 | Lượt xem: 12

Thời gian tàu đến P/S: 05h00   -   22/02/2020 Thời gian tàu cập cầu: 07h30   -   22/02/2020 Thời gian bắt đầu làm hàng: 07h50   -   22/02/2020 Thời gian kết thúc làm hàng: 20h00   -   22/02/2020

Xem thêm
HAIAN TIME  V. 193W/194S

HAIAN TIME V. 193W/194S

Ngày: 20-02-2020 | Lượt xem: 12

Thời gian tàu đến P/S: 23h00   -   20/02/2020 Thời gian tàu cập cầu: 05h30   -   21/02/2020 Thời gian bắt đầu làm hàng: 06h00   -   21/02/2020 Thời gian kết thúc làm hàng: 23h00   -   21/02/2020

Xem thêm

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  21-Feb 14-Feb CHG
HRDI 485 421 64
BDI 497 425 72
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 700 668 32

 

EXCHANGE RATES
  21-Feb 14-Feb CHG
$-VND 23,315 23,315 000
$-EURO 0.923 0.916 0.007
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  21-Feb 14-Feb CHG
SGP SGP- 380 317 321 -5
 LSFO 0.50% 509 520 -11
MGO 515 521 -6

Tin nổi bật